Поліпшення якісного складу та підвищення продуктивності

Для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах відтворення, охорона та захист лісів мають велике значення.
 
Під підвищенням продуктивності лісів та поліпшенням їх корисних властивостей мається на увазі досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі терміни нових насаджень, підвищення водозахисних, ґрунтозахисних  властивостей.
 
Відтворення лісів здійснюється постійними лісокористувачами і власниками лісів на лісових ділянках, що були вкриті лісовою рослинністю:  згарища, рідколісся, насадження, що загинули, тощо.
 
На лісових ділянках, зайнятих чагарниками, низькопродуктивними і малоцінними насадженнями, на яких можливе вирощування більш цінних та високопродуктивних деревостанів, відновлення лісів здійснюється шляхом реконструкції насаджень лісокультурними методами.